โชว์เคสคืออะไร?

โชว์เคสเป็นแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าผ่านทางโซเชียลต่างๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างนักขายสายโซเชียล กับแบรนด์ ผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตสินค้า โดยโชว์เคสให้บริการจำหน่ายสินค้าราคาส่งแก่นักขายสายโซเชียลผ่านเว็บไซต์ ให้พวกเขาเข้าถึงสินค้าที่ส่งจากแบรนด์  ผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตสินค้าโดยตรง นักขายสายโซเชียลสามารถบวกกำไรสร้างรายได้เพิ่ม จากการขายสินค้าเหล่านี้ด้วย รวมทั้งได้รับโบนัสเพิ่มเมื่อทำยอดขายได้ตามเป้าที่กำหนด ทั้งนี้ โชว์เคสจะทำงานร่วมกับแบรนด์ ผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตสินค้าที่สามารถเชื่อถือและตรวจสอบได้เท่านั้น โชว์เคสจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายและกระจายสินค้าคุณภาพระดับมาตรฐาน