การคืนสินค้าและการคืนเงิน

การยกเลิกคำสั่งซื้อ / คืนสินค้าและคืนเงินของ Showcase

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 1. กรณีคำสั่งซื้อยังไม่ได้ชำระเงิน ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเองในหน้าออเดอร์ของฉันในเมนูบัญชีสมาชิกของท่าน หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Showcase เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อที่ต้องการ
 2. กรณีคำสั่งซื้อได้ชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่จัดส่งออก ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Showcase เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อที่ต้องการและทำเรื่องขอคืนเงิน
 3. กรณีคำสั่งซื้อได้จัดส่งออกแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้ทุกกรณี

 

เงื่อนไขการคืนสินค้า

 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ Showcase ได้เฉพาะกรณีสินค้าชำรุด เสียหาย หรือจัดส่งไม่ถูกต้องเท่านั้น ทั้งนี้จะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
 2. ส่งสินค้าที่มีปัญหากลับมาให้ Showcase ภายใน 7 วันหลังจากที่แจ้งปัญหากับฝ่ายบริการลูกค้า
 3. ลูกค้าจะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับคืน Showcase ปก่อน พร้อมเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกเก็บเงินคืนจากทาง Showcase เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่านและดำเนินการตรวจสอบแล้ว หากเป็นความผิดพลาดของบริษัท Showcase จะทำการโอนคืนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้ากลับคืนให้ท่าน ภายใน 3-5 วันทำการโดยประมาณ
 4. สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจาก Showcase และจะต้องแพ็คสินค้าส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพเดิม
 5. ไม่รับคืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้:
  5.1) สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก Showcase หรือสินค้าที่ซื้อจาก Showcase ที่มีระบุในข้อมูลสินค้าว่าไม่รับคืนสินค้า
  5.2) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหีบห่อ, บรรจุภัณฑ์, ป้าย, หรือสินค้านั้นถูกใช้งานแล้ว
  5.3) สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า
  5.4) ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆ ของสินค้า กลับมายังทางบริษัท
  5.5) ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากแจ้งปัญหา (ทั้งนี้ ต้องแจ้งปัญหากับฝ่ายบริการลูกค้า ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า)


ช่องทางติดต่อเพื่อขอยกเลิกคำสั่งซื้อ/ คืนสินค้า

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ในเวลาทำการ:

จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 09.30-22.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00-19.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เบอร์โทรศัพท์: 064-906-9864
Email: [email protected]
Line ID: @showcasethailand

 

ที่อยู่สำหรับส่งคืนสินค้า

 • ส่งกลับมาที่ บริษัท โชว์เคส กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 53 อาคารศิวาเทลทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 1203 แขวงลมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330
 • สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจาก Showcase และจะต้องแพ็คสินค้าส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพเดิม
 • ส่งสินค้าที่มีปัญหากลับมาให้ Showcase ภายใน 7 วันหลังจากที่แจ้งปัญหากับฝ่ายบริการลูกค้า

 

ระยะเวลาการคืนเงิน

Showcaseจะทำการคืนเงิน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต/เดบิตที่ทำรายการสั่งซื้อมา โดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการคืนเงินเข้าบัตรเครดิต/ เดบิต จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคารเจ้าของบัตรด้วย