ข้อกำหนดการใช้งานของ Showcase
(วันที่มีผล: 1 ส.ค. 2562)

 1. บทนำ
  ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม Showcase  ("แพลตฟอร์ม" หรือแพลตฟอร์ม Showcase ) แพลตฟอร์มนี้ดำเนินการโดย บริษัท  โชว์เคส กรุ๊ป จำกัด (“ บริษัท ” หรือ  Showcase ) ภายใต้ชื่อแบรนด์ “Showcase” บริษัทขอนำเสนอแพลตฟอร์มนี้รวมถึงข้อมูล เครื่องมือและบริการทั้งหมดที่มีให้ในแพลตฟอร์มนี้ให้กับท่านตามเงื่อนไขเมื่อท่านยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายและประกาศต่างๆที่ระบุไว้ที่นี่อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ ข้อกำหนดการใช้งาน”) อย่างรอบคอบเนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างท่านกับบริษัท  โชว์เคส  กรุ๊ป จำกัด ( Showcase  เรา ของพวกเราหรือเรา) ด้วยการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์เราจถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยอัตโนมัติและท่านรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าเข้าใช้หรือใช้งานแพลตฟอร์มนี้

  ข้อกำหนดเหล่านี้จะนำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของแพลตฟอร์มรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์ ผู้ขาย ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่ายแบรนด์ (“ ซัพพลายเออร์”) ผู้ค้าปลีก (“ ผู้ค้าปลีก”)ผู้ค้าหรือผู้สนับสนุนเนื้อหา (รวมกันเรียกว่า “ ผู้ใช้”) การเยี่ยมชมหรือเข้าถึงส่วนใด ๆ ของแพลตฟอร์มหรือการใช้บริการเป็นการที่ผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้รวมถึงข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมและนโยบายที่อ้างถึงในที่นี้
 2. ข้อกำหนดการใช้งาน
  2.1.การอนุญาตสำหรับการใช้แพลตฟอร์มและบริการนี้จะมีผลจนกว่าจะถูกยกเลิก การอนุญาตนี้จะสิ้นสุดตามที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ซึ่งในกรณีดังกล่าว Showcase อาจดำเนินการทำการยกเลิกดังกล่าวโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบ
  2.2.ท่านตกลงที่จะไม่:
       2.2.1.อัพโหลด โพสต์ ส่งหรือทำให้เนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ทำอันตราย ข่มขู่ ล่วงละเมิด ก่อกวน สร้างความหวาดกลัว น่ารำคาญ หลอกลวง หมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นโดยการแสดงความเกลียดชัง หรือเหยียดเชื้อชาติ สัญชาติหรืออย่างอื่น
       2.2.2.ละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายและข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดด้านการส่งออกและการนำเข้า สิทธิของบุคคลที่สามหรือสิทธิของเรา
       2.2.3.ใช้บริการในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่ง
       2.2.4.ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือนำเสนอสิ่งที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับตัวท่านกับบุคคลหรือองค์กร
       2.2.5.ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลี่ยนตัวระบุอื่น ๆ เพื่อปกปิดที่มาของเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งผ่านบริการ
       2.2.6.การลบข้อความแจ้งกรรมสิทธิ์ออกจากเว็บไซต์
       2.2.7.ก่อให้เกิด อนุญาตหรือมอบหมายให้มีการดัดแปลง สร้างงานดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Showcase
       2.2.8.ใช้บริการเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามหรือในลักษณะใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการอนุญาตที่ได้รับในที่นี้;
       2.2.9. ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
       2.2.10.ควบคุมราคาของรายการใด ๆ หรือแทรกแซงรายการสินค้าของผู้ใช้รายอื่น
       2.2.11.ดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นการทำลายความคิดเห็นหรือระบบการให้คะแนน
       2.2.12.พยายามแยกส่วนประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดแยกหรือแฮกบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ) หรือเอาชนะหรือข้ามผ่านเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ Showcase ดำเนินการเกี่ยวกับบริการและ / หรือข้อมูลที่ส่งประมวลผลหรือจัดเก็บโดย Showcase
       2.2.13.เก็บเกี่ยวหรือรวบรวมข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ถือบัญชีคนอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ
       2.2.14.อัพโหลด ส่งอีเมล์ โพสต์ ส่งหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะให้บริการภายใต้กฎหมายใด ๆ หรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือความไว้วางใจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับหรือภายใต้ข้อตกลงการไม่เปิดเผย)
       2.2.15.อัพโหลด ส่งอีเมล์ โพสต์ ส่งหรือจัดทำเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
       2.2.16.อัพโหลด ส่งอีเมล์ โพสต์ ส่งหรือจัดทำโฆษณาที่ไม่ได้ถูกร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต สื่อส่งเสริมการขาย "จดหมายขยะ" "สแปม", "จดหมายลูกโซ่", "แผนการปิรามิด" หรือรูปแบบการชักชวนอื่นๆ
       2.2.17.อัพโหลด ส่งอีเมล์ โพสต์ ส่งหรือจัดทำเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัส เวิร์ม โทรจันหรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ งานประจำ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงโดยตรงหรือโดยอ้อม ขัดขวาง ทำลายหรือจำกัดการทำงานหรือความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
       2.2.18.ขัดขวางการสนทนาตามปกติ ทำให้หน้าจอ "เลื่อนขึ้นลง" เร็วกว่าที่ผู้ใช้บริการจะสามารถสามารถพิมพ์ได้หรือกระทำในลักษณะที่ส่งผลเสียต่อความสามารถของผู้ใช้รายอื่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามเวลาจริง
       2.2.19.แทรกแซง ควบคุมหรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานและความเพลิดเพลินในการใช้บริการของผู้ใช้รายอื่นหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นตอนนโยบายหรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์
       2.2.20.ดำเนินการใด ๆ หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน สร้างภาระที่หนักเกินไปหรือทำให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม
       2.2.21.ใช้บริการในทางที่เป็นการละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศหรือระหว่างประเทศ กฎ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทาง นโยบายหรือข้อบังคับที่ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้าย
       2.2.22.ใช้บริการในทางที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือ "แอบติดตาม" หรือก่อกวนผู้อื่น
       2.2.23.ละเมิดสิทธิ์ของ Showcase รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการส่งผ่านข้อมูลดังกล่าว
       2.2.24.ใช้บริการในทางที่เป็นการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและกิจกรรมต้องห้ามที่ระบุไว้ข้างต้น และ / หรือ
       2.2.25.รายการสิ่งของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลที่สามหรือใช้บริการในลักษณะที่จะละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  2.3.ท่านเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมดไม่ว่าจะโพสต์เป็นสาธารณะหรือส่งเป็นการส่วนตัวเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นที่มาของเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวซึ่งหมายความว่าท่านต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านอัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล์ หรืออื่นๆที่ทำผ่านทางเว็บไซต์ไม่ใช่ Showcase ท่านเข้าใจดีว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้อาจทำให้ท่านได้รับเนื้อหาที่อาจทำให้เกิดความไม่พอใจ ไม่เหมาะสมหรือเป็นที่น่ารังเกียจ ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดทาง Showcase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ไม่ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นของเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้หรือการเชื่อในเนื้อหาที่โพสต์ ส่งอีเมล์ ส่งหรือทำไว้เป็นอย่างอื่นบนเว็บไซต์
  2.4.ท่านรับทราบว่า Showcase และผู้ได้รับมอบหมายจะมีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ภาระหน้าที่) ในการตัดสินใจที่จะคัดกรอง ปฏิเสธ ลบ นำออกหรือย้ายเนื้อหาใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ท่านโพสต์ลงบนเว็บไซต์ ทั้งนิ้ นอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้น  Showcase และผู้ได้รับมอบหมายจาก Showcase จะมีสิทธิในการลบเนื้อหาใด ๆ (หนึ่ง)  ที่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (สอง) หากเราได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้รายอื่น  (สาม) หากเราได้รับแจ้งว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีคำแนะนำทางกฎหมายอื่น ๆ ให้ลบเนื้อหานั้นออก หรือ (สี่) หากเนื้อหาดังกล่าวมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้เราอาจบล็อกการส่งการสื่อสาร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอัพเดตสถานะ การโพสต์ข้อความและ / หรือการสนทนา) ไปยังหรือจากบริการซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการปกป้องบริการหรือผู้ใช้ของเราหรือบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ท่านยอมรับว่าท่านต้องประเมินและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเชื่อในความถูกต้อง ความครบถ้วนหรือประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว ในกรณีนี้ท่านรับทราบว่าท่านไม่ได้และอาจไม่สามารถเชื่อ พึ่งพาเนื้อหาใด ๆ ที่สร้างขึ้นโดย Showcase หรือที่ถูกส่งไปยัง Showcase ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำเพียงข้อมูลในฟอรัมของ Showcase และในส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์
  2.5.ท่านรับทราบ ยินยอมและตกลงว่า Showcase อาจเข้าถึง เก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลบัญชีและเนื้อหาของท่านหากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาลหรือโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ ที่มีเขตอำนาจเหนือ Showcase หรือด้วยความสุจริตใจที่เชื่อว่าการสงวนการเข้าถึงหรือการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ: (เอ) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (บี) บังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ (ซี) ตอบสนองต่อการกล่าวอ้างว่าเนื้อหาใด ๆ ว่าเป็นเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม (ดี) ตอบกลับคำขอของท่านสำหรับการบริการลูกค้า หรือ (อี) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ Showcase   ผู้ใช้ของ Showcase และ / หรือสาธารณชน
  2.6.แม้ว่าเราจะพยายามให้คำอธิบายและราคาที่ถูกต้องของสินค้าและบริการแต่เราไม่รับประกันว่าคำอธิบายนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด ราคาในรายการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. บัญชีและความปลอดภัย
  3.1.ท่านอาจจะต้องลงทะเบียนบัญชีบนแพลตฟอร์มของ Showcase เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติบางอย่างของแพลตฟอร์ม หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียนหรือหากท่านให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรานั่นหมายความว่าท่านยอมรับว่า (เอ) ท่านจะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวท่านตามที่ได้รับแจ้งจากเว็บไซต์และ (บี) บำรุงรักษาและอัพเดตข้อมูลดังกล่าวทันทีเพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนตามที่ได้รับอนุญาต  หากท่านให้ข้อมูลใด ๆ ที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์กับทาง Showcase หรือ Showcase มีเหตุอันควรที่จะสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์  Showcase มีสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่าน หรือการใช้บริการในอนาคต (หรือส่วนใด ๆ ของบริการ) ของท่าน
  3.2.ท่านจะได้รับการอนุญาตให้มีบัญชีเมื่อท่านดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนของบริการ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน ท่านตกลงที่จะ (เอ) แจ้งให้ Showcase ทราบทันทีเมื่อมีการใช้งานบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ และ (บี) หากท่านใช้อุปกรณ์สาธารณะในการเข้าถึง Showcase แนะนำให้ท่านลงชื่อออกจากบัญชีของท่านเมื่อสิ้นสุดการใช้งานแต่ละครั้ง  Showcase ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้
  3.3. Showcase ยังไม่ได้ตรวจสอบและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ฟังก์ชันการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ของสินค้า เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม หากท่านทำเช่นนั้นและหากข้อกำหนดการใช้งานสำหรับสินค้า เว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้นรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องแตกต่างจากข้อกำหนดการใช้งานและ / หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อาจจะต้องบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านั้นกับการใช้สินค้า เว็บไซต์หรือบริการนั้นๆ
  3.4.ท่านตกลงที่จะ (เอ) รักษาบัญชีของท่านเป็นความลับและใช้เฉพาะชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเมื่อเข้าสู่ระบบ (บี) ตรวจให้แน่ใจว่าท่านได้ออกจากระบบบัญชีของท่านเมื่อเสร็จสิ้นการใช้บนเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง (ซี) แจ้งให้ Showcase ทราบทันทีที่มีการใช้งานบัญชีผู้ใช้และ / หรือรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตและ (ดี) รับรองว่าข้อมูลบัญชีของท่านถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ท่านมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้และบัญชีของท่านแม้ว่ากิจกรรมหรือการใช้งานดังกล่าวจะไม่ได้กระทำโดยท่าน  Showcase จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้
  3.5.ท่านยอมรับว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ตามดุลยพินิจของ Showcase และไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการบอกกล่าวหรือความรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามใด ๆ  Showcase อาจยกเลิกบัญชีของท่านและชื่อผู้ใช้ของท่านทันที หรือลบหรือย้ายเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและชื่อผู้ใช้ของท่าน ออกจากแพลตฟอร์ม ยกเลิกเงินอุดหนุนที่เสนอให้ท่าน ยกเลิกธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและ ชื่อผู้ใช้ของท่าน ระงับการขายหรือคืนเงินใด ๆ ชั่วคราวและ / หรือดำเนินการอื่นใดที่ Showcase เห็นว่าจำเป็น สาเหตุของการกระทำดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (เอ) การไม่ใช้งานบัญชีเป็นระยะเวลานาน (บี) การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่ว่าจะตามข้อความที่ระบุไว้หรือตามการตีความทางจิตวิญญาณ (ซี) การกระทำที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง การก่อกวน การทำให้ตื่นตระหนก การหมิ่นประมาท การข่มขู่หรือการล่วงละเมิดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (ดี) มีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีด้วยเหตุผลที่ผิดกฎหมายหรือ (อี) พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รายอื่น บุคคลที่สามหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ Showcase  นอกจากนี้ ข้อมูลการใช้บัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง การก่อกวน การหมิ่นประมาท การข่มขู่หรือการละเมิดอาจถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ หากมีข้อพิพาททางกฎหมายเกิดขึ้นหรือมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านหรือการใช้บริการของท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  Showcase อาจยกเลิกบัญชีของท่านทันทีโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3.6.ผู้ใช้สามารถยกเลิกบัญชีของตนโดยการแจ้งให้ Showcase ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางอีเมล์ [email protected]) เกี่ยวกับความต้องการที่จะยกเลิกบัญชีดังกล่าว แม้ว่าจะมีการยกเลิกดังกล่าวผู้ใช้ยังคงรับผิดชอบและรับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์ (ไม่ว่าจะเริ่มการทำธุรกรรมก่อนหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว) การจัดส่งสินค้า การชำระเงินสำหรับสินค้าหรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกันนี้และผู้ใช้จะต้องติดต่อ Showcase หลังจากที่ตนได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดตามข้อกำหนดการใช้งาน  Showcase จะไม่รับผิดและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำตามข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้สละสิทธิการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกระทำใดๆของ Showcase
  3.7.ท่านสามารถใช้บริการและ / หรือเปิดบัญชีได้หากท่านอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตของเราตามที่ได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว
  3.8.ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้: ลงทะเบียน / สมัครสมาชิกสองบัญชีขึ้นไป ท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้เดียวเท่านั้นในแพลตฟอร์มของ Showcase  การมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีเป็นการละเมิดข้อกำหนดของเราและอาจส่งผลให้รายได้ทั้งหมดจะถูกยกเลิกจากบัญชีทั้งหมดที่เป็นของบุคคลเดียวกัน
  3.9.ในการลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้แพลตฟอร์มของ Showcase  ท่านจะถูกขอให้เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ท่านเลือก ยิ่งท่านเชื่อมโยงเครือข่ายโซเชียลมากเท่าไรโอกาสที่ท่านจะได้รับการอนุมัติและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับแคมเปญ สินค้า เนื้อหา บริการ ส่วนลดและภารกิจบางอย่างก็จะมากขึ้นไปด้วย ปัจจุบันเครือข่ายโซเชียลเหล่านี้ ได้แก่ YouTube, Tumblr, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn และ Line ทั้งนี้อาจมีการเพิ่มหรือยกเลิกเครือข่ายโซเชียลอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของ Showcase แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องมีการปรับปรุงข้อกำหนดในการให้บริการ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายโซเชียลเหล่านี้ ท่านอนุญาตให้ Showcase เข้าถึงข้อมูลที่ตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" ในโปรไฟล์โซเชียลของท่าน (สอดคล้องกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านในแต่ละเครือข่ายโซเชียล) ข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อยืนยันยอดการติดตามทั้งหมดของท่านเพื่อจัดอันดับท่านในระบบ เพื่อกรอกข้อมูลพื้นฐาน (อีเมล์ เพศ วันเกิด ฯลฯ ) ในบัญชี Showcase ของท่านและเพื่อพัฒนาโปรไฟล์โซเชียลของท่านตามกิจกรรมในเครือข่ายโซเชียลเหล่านี้
 4. สิทธิที่ท่านมอบให้เรา
  ท่านให้สิทธิแบบไม่ผูกขาด สามารถถ่ายโอนได้ อนุญาตให้มอบสิทธิต่อให้ผู้อื่นได้ ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ เป็นการให้สิทธิที่ต่อเนื่อง (หรือในเขตอำนาจศาลที่ไม่อนุญาตให้ทำสิ่งนี้ในระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของข้อตกลงบวกยี่สิบ (20) ปี) เป็นสิทธิแบบยกเลิกไม่ได้ ได้รับการชำระอย่างเต็มจำนวนแล้วและเป็นการอนุญาตทั่วโลกให้กับ Showcase ในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่แก่สาธารณะ ประกาศ แปล แก้ไข สร้างผลงานที่ดัดแปลงจากของผู้ใช้และแจกจ่ายเนื้อหาของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มของ Showcase
  นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ให้ไว้โดยเฉพาะในที่นี้ ท่านยังคงเป็นเจ้าของสิทธิทั้งหมดรวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาของผู้ใช้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สามารถนำมาใช้ได้และได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ท่านตกลงที่จะสละ "สิทธิทางศีลธรรม" ใด ๆ เช่น สิทธิของท่านที่จะระบุว่าเป็นผู้เขียนเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ และสิทธิของท่านในการคัดค้านการปฏิบัติต่อเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว ท่านรับรองว่า: ท่านเป็นเจ้าของและ / หรือมีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นและสิทธิอื่น ๆ ที่จะใช้หรืออนุญาตให้ Showcase ใช้เนื้อหาของเนื้อหาผู้ใช้ของท่านและสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และท่านได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและ / หรือได้รับอนุญาตจากแต่ละบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ในเนื้อหาผู้ใช้ในการใช้ชื่อของบุคคลดังกล่าวและการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ผ่านแพลตฟอร์มของ Showcase นอกจากนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่า Showcase ไม่ได้มีหน้าที่กลั่นกรองเนื้อหาของผู้ใช้ที่ถูกส่งผ่านแพลตฟอร์ม ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รักษาความปลอดภัยใด ๆ และทั้งหมดที่จำเป็นและเหมาะสมในการส่งเนื้อหาลงบนแพลตฟอร์มรวมถึงการเผยแพร่ที่จำเป็นทั้งหมด ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามประกาศ ข้อมูลหรือข้อจำกัดเพิ่มเติมใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Showcase ที่มีอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม ห้ามไม่ให้มีการใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้อย่างเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Showcase หรือผู้ถือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ Showcase มีสิทธิที่จะปฏิเสธ แก้ไขหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ตามดุลยพินิจของ Showcase และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเนื้อหาดังกล่าวมีลักษณะเป็นอันตราย ผิดกฎหมาย ข่มขู่ ล่วงละเมิด เนื้อหาเกี่ยวกับเพศหรือเชื้อชาติหรือเนื้อหาที่ก่อกวน บ่อนทำลายหรือไม่เหมาะสมหรือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้
 5. การสั่งซื้อและการซื้อ
  5.1.
  แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าที่ขายโดยผู้ค้า ซัพพลายเออร์ แบรนด์ ผู้จัดจำหน่าย บุคคลหรือผู้ค้าปลีกและบริษัทภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานที่กำหนดไว้ในที่นี้เพื่ออำนวยความสะดวกในส่งคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าไปยังผู้ใช้ บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของ ขาย และขายต่อสินค้าด้วยตัวเองและ / หรือไม่ได้มีส่วนควบคุมซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีกทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสินค้าใด ๆ ออกจากแพลตฟอร์ม
  5.2.ผู้ใช้เข้าใจว่าคำสั่งซื้อใด ๆ ของตนจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้และข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ ที่กำหนดโดยซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีกที่เกี่ยวข้อง
  5.3.เมื่อได้รับการสั่งซื้อจากผู้ใช้ บริษัทจะส่งคำยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีกและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทอาจแจ้งผู้ใช้ว่ามีสินค้าพร้อมส่งหรือไม่หรือการเปลี่ยนแปลงราคาของการสั่งซื้อตามที่ได้รับการยืนยันจากซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีก การยืนยันคำสั่งซื้อจะถือว่าเป็นที่สุด
  5.4.ข้อตกลงการค้า / สัญญาทั้งหมดจะถูกเสนอโดยและได้รับการตกลงกันระหว่างซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีกกับผู้ใช้เอง ข้อตกลงการค้า / สัญญาโดยไม่จำกัดเพียงราคา ค่าขนส่ง วิธีการชำระเงื่อนไข การชำระเงิน วันที่ รอบระยะเวลาและโหมดการจัดส่ง การรับประกันที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ฯลฯ บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมหรือไม่ได้กำหนดหรือให้คำแนะนำหรือมีส่วนร่วมในการเสนอหรือยอมรับข้อกำหนดเชิงพาณิชย์ / สัญญาดังกล่าวระหว่างซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีก กับผู้ใช้ ส่วนลดและข้อเสนอทั้งหมดเป็นของซัพพลายเออร์และผู้ค้าปลีกและไม่ใช่ของบริษัท
  5.5.ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าบริษัทอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินเพื่อวัตถุประสงค์ที่ จำกัดในการรับชำระเงินจากผู้ใช้ในนามของซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีกตามคำร้องขอของซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีก เมื่อมีการชำระเงินที่ต้องให้ซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีกให้แก่บริษัทจะถือว่า ภาระหน้าที่ในการชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีกจะเสร็จสมบูรณ์และบริษัทจะรับผิดชอบในการส่งเงินจำนวนดังกล่าวไปยังซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีกโดยผู้ใช้เข้าใจ ยอมรับและตกลงว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการชำระเงินที่จัดทำโดยบริษัทไม่ใช่การธนาคารหรือบริการทางการเงิน นอกจากนี้โดยการอำนวยความสะดวกการชำระเงินนั้นบริษัทไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลหรือทำหน้าที่ในฐานะที่ไว้วางใจได้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือราคาในการทำธุรกรรม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากธนาคารของผู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินทั้งหมด
  5.6.ผู้ใช้ตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และถูกต้องสำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำบนแพลตฟอร์ม บริษัทตกลงที่จะอัพเดทบัญชีผู้ใช้และข้อมูลอื่น ๆ ทันทีรวมถึงที่อยู่อีเมล์ หมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุเพื่อให้บริษัทสามารถทำธุรกรรมได้
  5.7.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อใด ๆ จะต้องให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินและข้อมูลบัตรเครดิตแก่บริษัทหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม หากผู้ใช้ถูกระบบส่งไปยังหน่วยประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สาม ผู้ใช้อาจจะต้ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานที่ควบคุมการใช้บริการของบุคคลที่สามและแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะใช้บริการแพลตฟอร์ม
  5.8.บริษัททำหน้าที่เพียงรวบรวมการชำระเงินในนามของซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีก โดยภาษีและการเรียกเก็บเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง อัตราและลักษณะของการบังคับใช้ภาษีดังกล่าวในใบเรียกเก็บเงินจะถูกเรียกเก็บและกำหนดโดยซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีก บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง / ความถูกต้องตามกฎหมายของการจัดเก็บภาษีดังกล่าว ซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีกจะต้องมีความรับผิด แต่เพียงผู้เดียวในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากภาษีที่ต้องชำระดังกล่าว
  5.9.การทำธุรกรรมเป็นการทำธุรกรรมแบบทวิภาคีระหว่างซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีกกับผู้ใช้ ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการเรียกเก็บหรือการส่งเงินภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว
  5.10.ซัพลายเออร์ / ผู้ค้าปลีกเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นและซัพพลายเออร์ / ผู้ค้าปลีกจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทและแพลตฟอร์มหากเกิดความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับ
 6. การขาย
  ซัพพลายเออร์ได้รับอนุญาตให้แสดงรายการสินค้าเพื่อขายบนแพลตฟอร์มตามนโยบายซึ่งรวมอยู่ในส่วนอ้างอิงในข้อกำหนดการใช้งานนี้ ซัพพลายเออร์รับรองและรับประกันว่าตนสามารถขายหรือแสดงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์มได้อย่างถูกกฎหมาย และรายการสินค้าที่ลงไว้นั้นไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ หรือสิทธิในการเผยแพร่หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม
 7. การสั่งซื้อและการขายที่ถูกห้าม
  ไม่ว่ากรณีใดก็ตามท่านไม่สามารถขายหรือสั่งซื้อสินค้าต่อไปนี้บนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะในฐานะผู้ค้าปลีก ผู้ซื้อ ผู้ใช้ ผู้ขาย ซัพพลายเออร์หรือผู้ขายของแบรนด์:
  • สินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย
  • สินค้าที่ห้ามนำเข้าจากประเทศต้องห้าม
  • สัตว์และพืชใกล้สูญพันธุ์ไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไป
  • บริการด้านการเงินใด ๆ
  • สินค้าที่เป็นอาหารและการดูแลสุขภาพหากไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็น
  • สินค้าจากตลาดสีเทา
  • สินค้าปลอม
  • วัสดุที่เป็นอันตราย มีข้อจำกัด หรือควบคุม
  • IP ในทุกรูปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพลง ภาพยนตร์ หนังสือ การออกแบบ) ที่ผู้ค้าไม่มีสิทธิ์ในการจัดจำหน่าย
  • วัสดุที่ไม่เหมาะสมซึ่งมีแนวโน้มว่าจะทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกขุ่นเคืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนา เชื้อชาติ วรรณะ เพศหรือสถานที่เกิด เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์หรือวัฒนธรรม
  • ทรัพย์สินที่ขโมยมา
  • สินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่ถูกแบนหรือห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้; และ
  • สินค้าอื่น ๆ ที่บริษัทถือว่าไม่เหมาะสม
 8. รายได้และการชำระเงิน
  8.1.ท่านต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นในการที่จะได้รับรายได้จากบัญชี Showcase ของท่าน
  8.2.รายได้ในบัญชีของท่านจะได้รับการชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในส่วนรายได้ของแพลตฟอร์ม
  8.3.รายได้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ใช้ Showcase และไม่สามารถโอนให้ผู้ใช้ Showcase รายอื่นได้
  8.4. Showcase ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการรับรายได้และแลกของรางวัล
  8.5.หาก Showcase สงสัยว่ามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ อาจมีการปฏิเสธหรือยกเลิกรายได้ดังกล่าว
  8.6. Showcase อาจแจ้งให้ผู้ใช้ระงับหรือยกเลิกสิทธิ ปฏิเสธที่จะรับรายได้ เพิกถอนรายได้ ปฏิเสธสิทธิในการขอรับรายได้ที่รวบรวมไว้และ / หรือปิดบัญชี Showcase ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหากผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  8.7. Showcase ขอสงวนสิทธิในการระงับ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายได้ใน Showcase ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ Showcase เห็นว่าจำเป็น
  8.8.ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินรายได้
 9. ทรัพย์สินทางปัญญา
  9.1.การเป็นเจ้าของ: ทรัพย์สินทางปัญญาในและต่อแพลตฟอร์มและวัสดุนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ ได้รับอนุญาตหรือควบคุมโดยเรา ผู้ออกใบอนุญาตของเราหรือผู้ให้บริการของเรา เราขอสงวนสิทธิในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายในขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย
  9.2.การใช้งานที่จำกัด : ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือวัสดุใด ๆ ที่สามารถทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ แยกชิ้นส่วน แยก ดัดแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ แสดง ออกอากาศ เชื่อมโยงหลายมิติ ทำซ้ำ ติดตั้ง ถ่ายโอนหรือส่งในลักษณะใดๆหรือโดยวิธีการใด ๆ หรือเก็บไว้ในระบบดึงข้อมูลหรือติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ระบบหรืออุปกรณ์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
 10. การละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานของเรา
  การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการใด ๆ หรือทั้งหมดต่อไปนี้ (หนึ่ง) การลบรายการ (สอง) จำกัดสิทธิพิเศษของบัญชี (สาม) การระงับบัญชีและตามมาด้วยการยกเลิกบัญชี (สี่) ดำเนินคดีทางอาญา (ห้า) การกระทำทางแพ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องทางการเงินสำหรับความเสียหายและ / หรือการบรรเทาชั่วคราวหรือคำสั่งใด ๆ ก่อนคำสั่งของศาลในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
 11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  Showcase สงวนสิทธิ์ในการ (หนึ่ง) แก้ไขเนื้อหาแพลตฟอร์มหรือ (สอง) แก้ไข ระงับหรือหยุดให้บริการแพลตฟอร์มหรือส่วนใด ๆ ของแพลตฟอร์ม (เช่น การสาธิตใด ๆ ) ได้ตลอดเวลาโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบ ท่านยอมรับว่า Showcase จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการแก้ไขเนื้อหาในแพลตฟอร์มหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การระงับหรือการปิดเว็บไซต์
 12. สิทธิที่ท่านมอบให้เรา
  12.1.ท่านให้สิทธิแบบไม่ผูกขาด สามารถถ่ายโอนได้ อนุญาตให้มอบสิทธิต่อให้ผู้อื่นได้ ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ เป็นการให้สิทธิที่ต่อเนื่อง (หรือในเขตอำนาจศาลที่ไม่อนุญาตให้ทำสิ่งนี้ในระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของข้อตกลงบวกยี่สิบ (20) ปี) เป็นสิทธิแบบยกเลิกไม่ได้ ได้รับการชำระอย่างเต็มจำนวนแล้วและเป็นการอนุญาตทั่วโลกให้กับ Showcase ในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่แก่สาธารณะ ประกาศ แปล แก้ไข สร้างผลงานที่ดัดแปลงจากของผู้ใช้และแจกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มของ Showcase ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบสำรวจ แบบสอบถาม การรีวิว การอัพโหลดภาพ การอัพโหลดเนื้อหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหาของผู้ใช้”)
  12.2.ท่านยินยอมและอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมล์ ข้อมูลและอีเมลส่งเสริมการขายให้กับท่าน การที่ท่านตกลงปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อนี้จะถือว่าท่านยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมสแปมใด ๆ (ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือที่ อื่น ๆ ) ท่านสามารถยกเลิกการรับอีเมลส่งเสริมการขายได้ในภายหลังโดยคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่เหมาะสมในอีเมล์ส่งเสริมการขายใด ๆ
 13. แอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม
  แพลตฟอร์มของ Showcase ถูกรวมรวมเข้ากับแอพพลิเคชั่นและบริการของบุคคลที่สามเพื่อให้เนื้อหาพร้อมใช้งานสำหรับท่าน แบรนด์ของบุคคลที่สามอาจมีการจัดแคมเปญและโปรแกรมเป็นครั้งคราวซึ่งอาจจะหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการติดตามสังคมของท่านโดยท่านจะได้รับการเสนอโอกาสในการซื้อสินค้าและการชำระเงินเพียงบางส่วนและ/หรือเต็มจำนวนสำหรับการเข้าถึงสังคมที่เชื่อมโยงกับการซื้อ  Showcase และแบรนด์ของบุคคลที่สามจะทำหน้าที่อย่างอิสระต่อกันโดยแต่ละฝ่ายจะสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ปิดบัญชี ถอนคำสั่งซื้อและดำเนินการทางกฎหมายได้ทุกเวลาหากสงสัยว่าบัญชีโซเชียลมีเดียใด ๆ ที่เชื่อมโยงนั้นเป็นบัญชี "ปลอม" หรือมีการซื้อยอดผู้ติดตาม  แฟนเพจทั้งที่ไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการนั้นถูกใช้สำหรับแคมเปญสกุลเงินทางสังคมหรือว่าท่านมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีที่เชื่อมโยงกับตัวท่านเองหรือมีความพยายามที่จะทำการหลอกลวง
 14. ลิงค์ของบุคคลที่สาม
  14.1.ท่านอาจได้รับบริการเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านการใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หากท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มของ Showcase ผ่านลิงก์จากพอร์ทัลบุคคลที่สามหรือหากแพลตฟอร์มของเรามีการลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามโดยท่านยอมรับว่า Showcase ไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว
  14.2.ท่านรับทราบและยอมรับว่า  Showcase จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าและ / หรือบริการของบุคคลที่สามบนแพลตฟอร์มและไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพ ความถูกต้อง ทันเวลาและความน่าเชื่อถือหรือด้านอื่น ๆ ของสินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สาม ท่านปลดเปลื้อง Showcase จากความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นและตกลงที่จะไม่อ้างสิทธิในการเรียกร้องที่เกิดจากการใช้สินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สามแก่ Showcase  นอกจากนี้ การเชื่อมโยงไปยังเว็บแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่แพลตฟอร์มของ Showcase ไม่ได้หมายความว่า  Showcase รับรองหรือยอมรับความรับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาหรือการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว โดยท่านมีความรับผิดชอบที่จะต้องใช้งานแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เลือกไว้นั้นปราศจากไวรัส เวิร์ม โทรจันและสิ่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับระบบ ลิงค์ในแพลตฟอร์มนี้ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นถูกจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเท่านั้น หากท่านกดที่ลิงค์เหล่านี้ท่านจะออกจากเว็บไซต์นี้ทันที
  14.3.การติดต่อทางจดหมายหรือการดำเนินธุรกิจของท่านหรือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้โฆษณาหรือบุคคลที่สามที่พบในหรือผ่านการใช้เว็บไซต์และ / หรือบริการรวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง การรับประกันหรือการรับรองที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อดังกล่าวเป็นเพียงเรื่องระหว่างท่านกับผู้โฆษณาหรือบุคคลที่สาม ท่านยอมรับว่า Showcase จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการติดต่อดังกล่าวหรืออันเป็นผลมาจากการปรากฏตัวของผู้โฆษณาหรือบุคคลที่สามในบริการของเรา
 15. การปฏิเสธความรับผิดในการรับประกัน
  15.1. Showcase รับประกันว่าบริษัทมีอำนาจในการให้สิทธิตามข้อตกลงนี้
  15.2. Showcase ไม่รับประกันหรือสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาในแพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในแพลตฟอร์มอาจล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์เมื่อท่านเข้าแพลตฟอร์มและอาจมีข้อผิดพลาดและความไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ เราไม่ได้รับประกันในการทำงาน ความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือหรือความสามารถของเว็บไซต์ในการตอบสนองความต้องการของท่าน  Showcase นำเสนอแพลตฟอร์มและเนื้อหาแพลตฟอร์ม “ตามที่เป็นอยู่” และด้วยความเสี่ยงของท่านเอง ทั้งนี้ตราบเท่าที่เราได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  Showcase ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือตามกฎหมายและการรับประกันใด ๆ ของกรรมสิทธิ์ ความถูกต้องและการใช้ร่วมกันอย่างสงบ
  15.3.บริษัทไม่รับประกันว่าแอพพลิเคชั่นจะเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ผู้ใช้ใช้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือไวรัสหรือรหัสอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลหรือทรัพย์สินอื่นใดอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น
  15.4.ซัพพลายเออร์และผู้ค้าปลีกจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเฉพาะ (เช่น คุณภาพ มูลค่า ความสามารถในการขาย และอื่น ๆ ) ของสินค้าที่เสนอขายหรือนำเสนอเพื่อขายหรือซื้อในแอพพลิเคชั่นแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่สนับสนุนหรือรับรองการขายหรือซื้อสินค้าใด ๆ โดยปริยายหรืออย่างชัดแจ้งหรือให้การรับประกันใด ๆ ในสินค้าที่ขายให้กับผู้ใช้และไม่ว่าในกรณีใด ๆ สินค้าดังกล่าวจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท
  15.5.บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการละเมิดสัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีกกับผู้ใช้ บริษัทไม่สามารถและไม่รับประกันว่าผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถทำธุรกรรมใด ๆ ที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นได้ บริษัทจะไม่และไม่จำเป็นต้องไกล่เกลี่ยหรือแก้ไขข้อพิพาทหรือความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
  15.6.ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดในระหว่างการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าปลีกกับผู้ใช้บริษัทจะไม่ครอบครองสินค้าใด ๆ ที่นำเสนอหรือไม่ได้รับกรรมสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือสินค้าดังกล่าว บริษัทไม่มีสิทธิ กรรมสิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ เหนือสินค้าดังกล่าวและ บริษัทจะไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวที่ทำขึ้นระหว่างผู้ใช้ นอกจากนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไม่มีสินค้าสต็อก ไม่พร้อมใช้งาน หรือคำสั่งซื้อที่ติดค้าง
  15.7.บริษัทจัดทำแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารเท่านั้นและเป็นที่ตกลงกันว่าสัญญาการขายสินค้าใด ๆ จะเป็นสัญญาแบบสัญญาที่มีคู่สัญญาสองฝ่ายระหว่างผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  15.8.บริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ใช้และไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ดังกล่าวที่แสดงบนเว็บไซต์หรือเกี่ยวกับบริการที่ให้ไว้ โดยที่ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระที่ให้ไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายคำหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้ใด ๆ เป็นของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวและบริษัทไม่มีสิทธิหรือสิทธิในการเรียกร้องเหนือสิ่งดังกล่าว
  15.9. บริษัทจะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดสำหรับ: (หนึ่ง) เนื้อหาหรือสินค้าใด ๆ ที่จัดทำโดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากบริษัท (สอง) ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการดาวน์โหลดข้อมูลใด ๆ หรือวัสดุอื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือผ่านแอพพลิเคชั่น หรือ (สาม) ความล้มเหลวของอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบหรือเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น
  15.10.บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อ: การบาดเจ็บ การสูญเสีย การเรียกร้องหรือค่าเสียหายใดๆที่เกิดจากอุบัติเหตุ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายพิเศษหรือค่าเสียหายต่อเนื่องใด ๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียทางการเงิน การสูญหายของข้อมูล การสูญเสียข้อมูล ค่าทดแทนหรือ ความเสียหายใด ๆ ที่คล้ายกันนี้ไม่ว่าจะเป็นตามสัญญา การละเมิด ความรับผิดที่เข้มงวดหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแอพพลิเคชั่นหรือการเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานแอพพลิเคชั่นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงควาผิดพลาดหรือการตกหล่นของเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ ส่งหรือผ่านการดำเนินการอย่างอื่นผ่านทางแอพพลิเคชั่นแม้ว่าจะมีการกล่าวเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ตาม
  15.11.บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นสำหรับความสูญเสียหรือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ให้ไว้ในแอพพลิเคชั่น บริษัทหรือพนักงาน บริษัทในเครือ ผู้แต่งหรือตัวแทนของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการตัดสินใจหรือการกระทำของผู้ใช้
 16. การชดใช้ค่าเสียหาย
  ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Showcase  บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วนและผู้ออกใบอนุญาตของ Showcase  (เรียกรวมกันว่า “ ฝ่าย Showcase ”) จากการสูญเสีย ต้นทุน หนี้สินและค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจาก: (เอ) เนื้อหาของท่านหรือ (บี) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับใด ๆ  Showcase ขอสงวนสิทธิในการป้องกันและควบคุมเฉพาะเรื่องใด ๆ ที่ท่านต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองในกรณีที่ท่านจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ Showcase ในการจัดการป้องกันที่มีให้ ทั้งนี้ท่านยอมรับว่าบทบัญญัติในส่วนนี้จะยังคงมีผลเมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
 17. การแก้ไข
  Showcase ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเป็นครั้งคราวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตามที่เห็นสมควร บนแพลตฟอร์มจะมีข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไขล่าสุดปรากฎอยู่ตลอดเวลา
 18. ข้อกำหนดเพิ่มเติม
  ขณะนี้เรามีบริการที่หลากหลาย หากท่านสมัครรับข้อเสนอดังกล่าวเราจะให้บริการดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงแบบดิจิทัลหรือข้อตกลงแบบที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองแยกต่างหาก ข้อตกลงดังกล่าวจะเข้ามาแทนที่ข้อกำหนดในการใช้งานนี้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อาจถูกแทนที่ด้วยประกาศทางกฎหมายที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งหรือข้อกำหนดที่ประกาศอยู่ในหน้าใดหน้าหนึ่งของแพลตฟอร์ม
 19. ฟีดแบค
  ข้อมูล ความคิด ข้อเสนอแนะหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่ท่านส่งหรือมอบให้กับเราจะไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ (“ฟีดแบค”) ดังนั้น อย่าส่งหรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านพิจารณาว่าเป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ให้กับ Showcase เว้นแต่ท่านและ Showcase จะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีนี้ Showcase จะมีสิทธิใช้ เปิดเผยหรือแจกจ่ายฟีดแบคใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ (รวมถึงวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์) โดยที่ท่านไม่ต้องมีภาระหน้าที่ใดๆ (ทางการเงินและด้านอื่นๆ)
 20. นโยบายความเป็นส่วนตัว
  โปรดตรวจสอบหัวข้อนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์ม
 21. นโยบายการคืนสินค้า
  โปรดตรวจสอบหัวข้อ นโยบายการคืนสินค้า
 22. กฎหมายที่บังคับใช้
  ข้อกำหนดการใช้งานและการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกควบคุมและตีความโดยและภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
 23. บทบัญญัติทั่วไป
  23.1. Showcase ขอสงวนสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้
  23.2.ท่านไม่สามารถมอบหมาย อนุญาตช่วงหรือโอนสิทธิใด ๆ ที่ท่านได้รับมอบในที่นี้หรือทำสัญญาช่วงใดๆเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของท่าน
  23.3.ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะหุ้นส่วน การร่วมทุนหรือตัวแทนหลักระหว่างท่านและ Showcase และท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือรับความรับผิดใดๆ ในนามของ Showcase
  23.4.การที่ Showcase ไม่ได้เรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดๆในที่นี้ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตามจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของ Showcase ในการบังคับใช้สิ่งเดียวกันนั้นในภายใหลังเว้นแต่จะมีการยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษร
  23.5.ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้มีไว้เพื่อประโยชน์ของท่านและของเราเท่านั้นและไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดยกเว้นบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของ Showcase (รวมถึงผู้สืบทอดและผู้รับโอนสิทธิของ Showcase และบริษัทในเครือ)
  23.6.ท่านรับทราบและยอมรับว่าบันทึกใด ๆ (รวมถึงบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ-ถ้ามี) ที่เราหรือผู้ให้บริการของเราดูแลหรือที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและบริการจะมีผลผูกพันและเป็นข้อสรุปสำหรับท่านไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามและจะเป็นหลักฐานสรุปของข้อมูลใด ๆ และ / หรือข้อมูลที่ส่งระหว่างเราและท่าน นอกจากนี้ ท่านยอมรับว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดเป็นหลักฐานที่ยอมรับได้และท่านจะไม่แสดงข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งหรือโต้แย้งการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องหรือความเป็นของแท้ของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะเหตุผลที่ว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผลลัพธ์ของระบบคอมพิวเตอร์ และท่านขอสละสิทธิใด ๆ ที่ท่านมีในการคัดค้าน
  23.7.ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้และข้อตกลงและนโยบายใด ๆ ที่อยู่ในหรืออ้างถึงในข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการและแพลตฟอร์มและจะแทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจใด ๆ ก่อนหน้านี้ระหว่างทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ คู่สัญญายังขอยกเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดที่มี ในการทำข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้งานนี้ คู่สัญญาไม่ได้พึ่งพากับคำแถลง การรับประกัน การทำความเข้าใจ การทำสัญญาหรือการประกันของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดการใช้งานนี้และคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่สามารถเพิกถอนการอ้างสิทธิและการเยียวยาทั้งหมดอย่างเพิกถอนไม่ได้และโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งในส่วนนี้อาจเกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิใด ๆ ข้างต้น ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อาจไม่ขัดแย้ง อธิบายหรือเป็นการยืนยันข้อตกลงก่อนหน้า ข้อตกลงด้วยวาจาที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่สอดคล้องกัน
  23.8.ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับและประมวลกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการติดสินบนและยืนยันว่าท่านมีและจะต้องมีนโยบายและขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
  23.9.เมื่อใดก็ตามที่บทบัญญัติของข้อกำหนดการใช้งานเหล่าจะเป็นหรือจะกลายเป็นข้อกำหนดที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ในส่วนใด ๆ ความสอดคล้องกับกฎหมาย ความถูกต้องตามกฎหมายและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือเป็นโมฆะและยังคงมีผลบังคับใช้ราวกับว่าบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นถูกตัดออกจากข้อกำหนดการใช้งานนี้
  23.10.การสละสิทธิหรือความล้มเหลวในการบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้เพียงครั้งเดียวจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิในบทบัญญัติอื่นใดหรือบทบัญญัตินั้นในโอกาสอื่น ๆ หากข้อกำหนดเฉพาะใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดส่วนนั้นจะได้รับการแก้ไขเพื่อให้สะท้อนถึงเจตนาดั้งเดิมของคู่สัญญาและส่วนอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

การติดต่อ Showcase

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ Showcase ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

- Tel: 064-906-9864  
- Email: [email protected]
- Line ID: @showcasethailand